Порядок створення робочого місця клієнта НАІС ДАІ

Головна » Порядок створення робочого місця клієнта НАІС ДАІ

Назва етапу роботи

Склад робіт

Результат виконання

1

Початок створення робочого місця, призначення обслуговуючого персоналу та категоріювання приміщення з робочим місцем

Видати наказ щодо створення робочого місця клієнта НАІС ДАІ та комплексної системи захисту інформації (КСЗІ)

Наказ про створення робочого місця та КСЗІ.

Наказ про призначення обслуговуючого персоналу.

Затверджений акт категоріювання приміщення з робочим місцем

Призначити наступний обслуговуючий персонал робочого місця: відповідальний за захист інформації, системний адміністратор та оператор(и)

Заповнити шаблон акту категоріювання приміщення з робочим місцем

Затвердити акт категоріювання у двох примірниках

2

Комплектація робочого місця апаратним та програмним забезпеченням

Укомплектувати робоче місце ПЕОМ (персональним комп’ютером) з операційною системою, веб-браузером та антивірусним засобом захисту

Укомплектоване апаратним і програмним забезпеченням робоче місце. Заповнений формуляр із відомостями про наявне апаратне і програмне забезпечення

Закупити електронний ключ «Кристал-1» чи декілька електронних ключів за кількістю операторів

Закупити ліцензію на програмний комплекс клієнта захисту мережних з’єднань «ІІТ Захист з’єднань-2. Клієнт» та завантажити інсталяційний пакет з web-сайту

Занести відомості щодо апаратного і програмного забезпечення робочого місця у шаблон формуляра

3

Підготовка робочого місця до введення в дію

Отримати та затвердити типовий комплект документації робочого місця (організаційної, робочої, експлуатаційної та супровідної – отримати консультаційні послуги)

Затверджений типовий комплект документації робочого місця

Ознайомити обслуговуючий персонал з документацією робочого місця, першочергово – з посадовими інструкціями

Провести навчання обслуговуючого персоналу щодо експлуатації робочого місця

4

Інсталяція програмного забезпечення робочого місця

Інсталювати (за відсутності) на персональний комп’ютер робочого місця операційну систему, веб-браузер та антивірусний засіб захисту

Персональний комп’ютер робочого місця з інстальованим програмним забезпеченням

Інсталювати на персональний комп’ютер програмний комплекс клієнта захисту мережних з’єднань

5

Налаштування комплексу засобів захисту робочого місця, генерація ключів та формування сертифікатів

Налаштувати BIOS-підсистему персонального комп’ютера робочого місця

Налаштований відповідно до вимог експлуатаційної документації комплекс засобів захисту. Згенерований(і) особистий(і) ключ(і) та сформовані сертифікати

Налаштувати комплекс засобів захисту операційної системи (облікові записи, групові політики тощо) та антивірусний засіб захисту

Згенерувати на електронному(их) ключі(ах) особистий(і) ключ(і) та сформувати сертифікати відкритих ключів у одному з акредитованих центрів сертифікації ключів

Завантажити сертифікати відкритих ключів та налаштувати програмний комплекс клієнта захисту мережних з’єднань

6

Обстеження створеного робочого місця, попередні випробування та дослідна експлуатація робочого місця

Заповнити фактичними даними шаблон акту обстеження робочого місця

Затверджений акт обстеження робочого місця.

Затверджений протокол попередніх випробувань робочого місця.

Затверджені акт приймання в дослідну та акт завершення дослідної експлуатації

Затвердити акт обстеження у двох примірниках

Перевірити відповідність робочого місця вимогам типової документації

Заповнити фактичними даними шаблон протоколу попередніх випробувань, затвердити протокол у двох примірниках

Заповнити фактичними даними шаблон акту приймання в дослідну експлуатацію, затвердити акт у двох примірниках

Закріпити у обслуговуючого персоналу навички експлуатації робочого місця

Заповнити фактичними даними шаблон акт завершення до, затвердити акт у двох примірниках

7

Промислова експлуатація

Заповнити фактичними даними акт звершення робіт зі створення робочого місця та його КСЗІ, затвердити акт у двох примірниках

Затверджений акт звершення робіт зі створення робочого місця та КСЗІ

8

Відправка заявки до ДДАІ МВС України на підключення робочого місця до НАІС

Підготувати та відправити до ДДАІ МВС України заявку на підключення робочого місця разом із сертифікатами відкритих ключів операторів робочого місця та затвердженим актом звершення робіт зі створення робочого місця та КСЗІ

Дозвіл від ДДАІ МВС України на підключення робочого місця до НАІС