В Банк з ЕЦП!

07.06.2019
Комментарии к записи В Банк з ЕЦП! отключены

З 3 червня 2019 року Національний банк підсилює нагляд за зняттям готівки в банку — тепер необхідні підтверджуючі документи з використанням кваліфікованого електронного цифрового підпису (КЕП).

3 червня 2019 року вступили в силу зміни до Інструкції про ведення касових операцій банками України, внесені Постановою Національного банку № 62 від 18.04.2019 року. Основні зміни стосуються здійснення готівкових розрахунків клієнтами банків — суб’єктами господарювання та касового обслуговування з використанням електронного цифрового підпису (ЕЦП).
Посилення нагляду пов’язано з виявленням НБУ в сфері фінансового моніторингу численних фактів проведення фінансовими установами ризикових (схемних) операцій з використанням готівки

Постановою інструкція доповнюється новим пунктом 111-1, який зобов’язує банки вживати заходів для вивчення клієнтів-суб’єктів господарювання, що отримують в банку готівку, а також забезпечити отримання від клієнта підтверджуючих документів, з використанням електронного цифрового підпису (ЕЦП) на підставі яких здійснюються готівкові розрахунки.

4e6227336b0298c357976960339fc8c3

Згідно зі змінами до Інструкції про ведення касових операцій, банк (філія, відділення) на виконання вимог законодавства України про запобігання та протидію легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення, з урахуванням усіх ризиків має забезпечити вжиття заходів, спрямованих на вивчення клієнтів, які здійснюють касові операції для подальшого здійснення готівкових розрахунків, з метою спростування або підтвердження підозр у здійсненні клієнтом фінансових операцій, що можуть мати ознаки фіктивності.
Застосовуючи ризик-орієнтований підхід, банк повинен забезпечити отримання від клієнта — підприємства підтверджуючих документів, на підставі яких здійснюються розрахунки готівкою.
Тобто спочатку проводитимуть оцінку ризику клієнта за певними критеріями, а потім вживатимуть відповідних заходів нагляду.

Підтверджуючими документами є:

  • закупівельний акт;
  • закупівельна відомість;
  • податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку;
  • кредитний договір;
  • договір поставки;
  • договір транспортування;
  • договір зберігання.

Цей перелік документів неповний, адже головне, щоб суб’єкт господарювання міг підтвердити необхідність отримання готівки в касі банку для проведення операцій. Крім того, Нацбанк не обмежив суми готівки, для яких вводиться це правило, тому документи банк має право вимагати за зняття будь-якої суми готівки.

Працівник банку, якому надано право підпису касових документів, зобов’язаний використовувати кваліфікований ЕЦП. Банк (філія, відділення) має право використовувати кваліфіковану електронну печатку банку або вдосконалену електронну печатку.

Використання удосконаленої ЕЦП, вдосконаленої електронної печатки і простий ЕЦП здійснюється на договірних засадах за технологією, визначеною банком, і відповідно до вимог Законів України «Про електронні документи та електронний документообіг», «Про електронні довірчих послуги» та нормативно-правових актів Національного банку з питань застосування електронного підпису та електронної печатки в банківській системі України. Кваліфікована ЕЦП працівника банку (філії, відділення), яким надано право підпису касових документів та ЕЦП платника / одержувача є обов’язковими реквізитами електронного касового документа.

Банк (філія, відділення) несе відповідальність за організацію застосування ЕЦП, якщо інше не встановлено законодавством України. Створення і зберігання електронних документів в банківській системі здійснюється із забезпеченням можливості перевірки їх цілісності та автентичності.
Банк (філія, відділення) визначає відповідальних працівників, яким надається право підписувати касові документи з використанням кваліфікованих ЕЦП і / або використовувати електронну печатку банку, забезпечує перевірку і підтвердження ЕЦП / електронної печатки на касових документах відповідно до вимог Закону України «Про електронні довірчих послуги «і нормативно-правових актів Національного банку з питань застосування ЕЦП та електронної печатки в банківській системі України та визначає систему зберігання елект ронних касових документів, а також систему контролю за виконанням касових операцій.

УВАГА! Вимога стосується виключно суб’єктів господарювання (юридичних осіб або фізичних осіб-підприємців), у касовому обслуговуванні фізичних осіб-непідприємців нічого не зміниться.