З 12 липня 2019 р. в Україні запроваджено E-ТТН.

29.07.2019
Комментарии к записи З 12 липня 2019 р. в Україні запроваджено E-ТТН. отключены

Згідно наказу Мінінфраструктури № 413 «Про внесення Змін до elektronniy-dokumentooborot_v_logisticsПравил перевезень вантажів автомобільним транспортом в Україні», який вступив в силу з 12 липня 2019 р. регламентовано оформлення ТТН в електронній формі з накладанням електронного підпису (КЕП) відповідальних осіб всіх сторін. Оформлюють ТТН в електронній формі (далі — е-ТТН) таким чином: підписують за допомогою електронного підпису (далі — ЕП) водія та/або експедитора, відповідальних осіб вантажовідправника, вантажоодержувача. Створення, відправлення, передавання, одержання, зберігання, оброблення, використання, знищення е-ТТН здійснюється відповідно до  Законів України «Про електронні документи та електронний документообіг», «Про електронні довірчі послуги»). Залежно від виду вантажу та його специфічних властивостей до основних документів додають інші (сертифікати, свідоцтва тощо), що визначається правилами перевезень зазначених вантажів у паперовому та/або електронному вигляді. При оформленні е-ТТН супровідні документи також додають в електронній формі.

У разі перевантаження вантажу в процесі перевезення на інший автомобіль складається акт довільної форми в паперовій або електронній формі, в якому обов’язково зазначаються:

— повне найменування, місцезнаходження (для юридичних осіб) або прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання (для фізичних осіб — підприємців) власника транспортного засобу, який прийняв вантаж;

— прізвище, ім’я, по батькові водія, який прийняв вантаж;

— реєстраційний номер транспортного засобу Перевізника, який прийняв вантаж;

— реєстраційний номер транспортного засобу Перевізника, який здав вантаж.

Акт складається у двох примірниках, які підписують представники (водії) обох Перевізників (по одному для кожного), проставляючи особисті підписи або ЕП.

Послідовність дій:

—  Відправник формує, накладає ЕП на е-ТТН та відправляє Перевізнику;

—  Перевізник (водій та/або експедитор) підписує е-ТТН електроннним підписом і при потребі направляє Вантажоотримувачу;

—  один екземпляр друкується (для пред’явлення в разі перевірки на дорозі), підписується Відправником та Перевізником;

—  Вантажоотримувач підписує КЕП отриману е-ТТН, та відправляє Перевізнику при потребі Вантажовідправнику.

Е-ТТН буде працювати як звичайний електронний документ. Відправник, маючи доступ до інтернету, може завантажити його в систему, накласти кваліфіковану електронну підпису (КЕП) і відправити перевізнику та одержувачу вантажу. Після того, як вантаж доставлять і він пройде перевірку, одержувач поставить на електронну накладну свою КЕП, і документ з підписами всіх сторін миттєво з’явиться в бухгалтеріях учасників перевезення.